ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας:

Δρ Αναστασία Κουμούση

Τμηματάρχης Αρχ/κών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας & Μουσείων:

Δρ Γεωργία Αλεξοπούλου

Επιμελητές Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών:

Ιωάννης Μόσχος
Δρ Έλενα Παρτίδα
Λίλα Κουτσουμπελίτη
τηλ. χώρου υποδοχής / πωλητηρίου 2613 616177 /Fax: 2610 423386
E-mail: efaacha@culture.gr - www.6eba.gr

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF PATRAS

Director

Dr Anastasia Koumousi

Head of Museum Departments

Dr Georgia Alexolopoulou

Museum Curators

Jiannis Moschos
Dr Helen Partida
Lila Koutsobeliti
tel: front-desk / shop 2613 616177 / fax: 2610 423386
E-mail: efaacha@culture.gr - www.6eba.gr
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣArchaeological Museum of Patras, Greece